Фемінізм: ідеологія і література

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

«Жінку не можна визначити» (Юлія Кристева), але в межах цього курсу говоритимемо про історію та виховання в контексті патріархальних практик, що узаконювали статеву нерівність; аналізуватимемо прийнятні форму фемінного; переглянемо канон української літератури та роздивимось її жіноче обличчя.

Мета курсу

Розкриття образу жінки в літературі як форми соціалізації; оцінка сучасних жіночих образів на перехресті літератури та медіа.

Програмні результати навчання

Здатність виявляти ідеологічне підґрунтя сучасних процесів у культурі та мистецтві; здатність застосовувати набуті навички під час виконання завдань із суміжних дисциплін; актуалізація міждисциплінарних знань.

Автори курсу

Сніжана Віталіївна Жигун

Підрозділ

Кафедра української літератури і компаративістики,
Інститут філології

Викладачі

Ольга Миколаївна Башкирова, Сніжана Віталіївна Жигун

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0