tEXT: Екстремальні тексти

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Кожен текст викликає в читача емоції, навіть якщо це «роздериротазівотна нудьга» (Ю. Шерех). Однак є твори особливо дратівливі. У межах курсу «tEXT. Екстремальні тексти» говоритимемо про футуризм і абсурдизм, про потік свідомості, верлібр і незвичні жанри.  Для прочитання студентам рекомендуватиму невелику кількість доступних текстів з конкретними джерелами їх критичної інтерпретації. На семінарських заняттях головний акцент зроблю на механізмах породження смислів таких текстів.

Мета курсу

Мета:  поглиблення знань про розмаїття літературно-мистецьких експериментів 20–21 століть, розширення читацьких горизонтів, розвиток гнучкості мислення.

Програмні результати навчання

Формування здатності читання та інтерпретації текстів, що разюче вирізняються з-поміж усталених європейських літературних практик.

Автори курсу

Роман Анатолійович Козлов

Підрозділ

Кафедра української літератури і компаративістики,
Інститут філології

Викладачі

Роман Анатолійович Козлов, Олексій Дмитрович Сінченко

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0