Інсценізація художнього твору (текст у світлі рампи)

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Заняття відбуватимуться в тренінговій формі і спрямовані на розвиток уяви, емоційної сфери студентів, формування постави, ходи, рухів, виконання голосових, дихальних вправ. Упродовж вивчення вибіркової дисципліни «Інсценізація художнього твору» увага студентів буде спрямована на багатоаспектний аналіз художнього твору крізь призму автора, читача, режисера й актора.   

Мета курсу

Формування емоційного інтелекту, комунікативної компетентності через сценічну інтерпретацію художнього твору. 

Програмні результати навчання

Основним результатом є вивчення різноманітних методик розкодування художнього тексту через його сценічне втілення, під час якого студенти проявлять сформовані комунікативні компетентності.

Автори курсу

Тетяна Ігорівна Вірченко

Підрозділ

Кафедра української літератури і компаративістики,
Інститут філології

Викладачі

Тетяна Ігорівна Вірченко

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0