Польська мова

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Базовий курс польської мови спрямований на психологічне  сприйняття польської мови як зовнішнього джерела інформації й засобу комунікації; підготовку до природної комунікації в усній і письмовій формах; усвідомлення польської мови  як засобу здобуття, розширення і поглиблення системних знань, а також засобу самостійного підвищення кваліфікації та можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, соціокультурних та інших компетенцій.  

Мета курсу

Формування іншомовної комунікативної компетенції, навчання  активному її використанню через уміння відповідно до ситуації виражати власні думки іноземною (польською)  мовою, а також розуміти думки інших. 

Програмні результати навчання

Засвоєння лексичних одиниць тематичного характеру; оперування граматичними структурами в усному і письмовому мовленні; сприйняття на слух змісту монологічного і діалогічного мовлення у сфері комунікації; використання засвоєного лексико-граматичного матеріалу в основних комунікативних ситуаціях неофіційного і офіційного спілкування. 

Автори курсу

Уляна Елізбарівна Левко

Підрозділ

Кафедра української літератури і компаративістики,
Інститут філології

Викладачі

Людмила Сергіївна Бербенець, Уляна Елізбарівна Левко, Ілона Сергіївна Чайка-Лукович, Ірина Степанівна Чибор

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0