Жінка в історії європейської культури

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна забезпечує поглиблене вивчення історії європейської культури крізь призму гендерного аналізу, студіювання соціокультурної антропології Європи, сприятиме ознайомленню з концепціями  і підходами до жінки і жіночості, повсякденним життям жінок різних соціальних верств і їхньою роллю у соціумі, родині, а також виокремленню жіночих набутків європейської культури від античності до сьогодення

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності

Програмні результати навчання

Ознайомитись з гендерними аспектами функціонування європейської цивілізації. Вивчити загальні закономірності культурно-історичного процесу крізь призму зміни суспільного статусу жінки, її місця і призначення, еволюції сімейно-шлюбних норм та сексуальної моралі, виявити архетипи жіночих образів у європейській культурі та їхню трансформацію. Здатність до виявлення гендерних відмінностей і особливостей суспільного буття в різні історичні епохи; вміння застосування знань з жіночої соціокультурної історії за такими основними напрямками як історичні персоналії видатних жінок, антропологія жіночої освіти і виховання, історія родини та дитинства

Автори курсу

Драч Оксана Олександрівна

Викладачі

Драч Оксана Олександрівна

Період навчання

1-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (3) 0 3 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0