Філософія щасливого життя

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Навчальна дисципліна "Філософія щасливого життя" розкриває значення щастя як етичного поняття і як способу життя. Теоретична частина курсу передбачає осмислення феномену щастя людини в цілісній моделі суспільного організму та різних формах його поступального розвитку. Практична частина курсу спрямована на формування у студентів власної філософії щасливого життя на основі вироблення стратегії організації та вдосконалення своєї життєдіяльності.

Мета курсу

Розвиток у студентів життєвої компетентності, яка базується на самопізнанні, життєвому передбаченні, життєвому самовизначенні та самореалізації з урахуванням особистого щастя та суспільного блага. 

Програмні результати навчання

Вміння формувати власну стратегію особистісного та професійного зростання з урахуванням щастя як однієї із базових цінностей.

Автори курсу

Ольга Миколаївна Кузьменко, Віктор Олександрович Огнев’юк

Підрозділ

Кафедра філософії,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Ольга Миколаївна Кузьменко, Віктор Олександрович Огнев’юк

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0