Основи екскурсійної діяльності

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Курс пропонується як вибіркова дисципліна для студентів 2-3 курсів всіх напрямків підготовки протягом 4 та 6 семестрів. Опанування курсу передбачає: оволодіння понятійно-термінологічним апаратом екскурсознавства; опанування особливостей створення екскурсії;  вивчення методики проведення екскурсій;  практично навчитися створювати та проводити екскурсії. Програма дисципліни передбачає розгляд наступних питань: Екскурсія як вид діяльності та форма спілкування, її функції і ознаки, екскурсійний метод. Екскурсія як педагогічний процес, елементи психології, уява та логіка під час проведення екскурсії. Класифікація, тематика, зміст, показ, розповідь під час проведення екскурсії. Екскурсовод: спеціальність, професія чи покликання? Створення екскурсії: підготовка, складання маршруту, проведення. Класифікація методичних прийомів, прийоми показу та розповіді під час екскурсії. 

Мета курсу

Мета курсу: -   вивчення особливостей екскурсійної справи як різновиду рекреаційної діяльності та засобу пізнання історії і культури рідного краю;  -   оволодіння методикою проведення екскурсій, практичними навичками із розробки екскурсійних маршрутів; -   виховання патріотизму, любові до відрної землі, шанування її історико-культурного надбання. 

Програмні результати навчання

Студенти повинні вміти: - підібрати необхідний фактичний матеріал; - вивчити екскурсійний матеріал; - підготувати індивідуальний текст екскурсії на конкретну тему українською та англійською мовою, провести екскурсії по Києву українською та англійською мовою; - скласти технологічну карту екскурсії; - використовувати методичні прийоми на практиці; - брати участь у популяризації екскурсійних можливостей свого рідного краю. 

Підрозділ

Кафедра історії України,
Історико-філософський факультет

Призначення

(Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (0) 0 0 0 0 0 0