Основи екскурсійної діяльності

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Курс пропонується як вибіркова дисципліна для студентів 2 курсу всіх спеціальностей протягом 4 семестру. Опанування курсу передбачає: оволодіння понятійно-термінологічним апаратом екскурсознавства; опанування особливостей створення екскурсії;  вивчення методики проведення екскурсій;  практично навчитися створювати та проводити екскурсії. Програма дисципліни передбачає розгляд наступних питань: Екскурсія як вид діяльності та форма спілкування, її функції і ознаки, екскурсійний метод. Екскурсія як педагогічний процес, елементи психології, уява та логіка під час проведення екскурсії. Класифікація, тематика, зміст, показ, розповідь під час проведення екскурсії. Екскурсовод: спеціальність, професія чи покликання? Створення екскурсії: підготовка, складання маршруту, проведення. Класифікація методичних прийомів, прийоми показу та розповіді під час екскурсії.  

Мета курсу

Мета курсу: -   вивчення особливостей екскурсійної справи як різновиду рекреаційної діяльності та засобу пізнання історії і культури рідного краю;  -   оволодіння методикою проведення екскурсій, практичними навичками із розробки екскурсійних маршрутів; -   виховання патріотизму, любові до рідної землі, шанування її історико-культурного надбання. 

Програмні результати навчання

Студенти повинні вміти: - підібрати необхідний фактичний матеріал; - вивчити екскурсійний матеріал; - підготувати індивідуальний текст екскурсії на конкретну тему українською та англійською мовою, провести екскурсії по Києву українською та англійською мовою; - скласти технологічну карту екскурсії; - використовувати методичні прийоми на практиці; - брати участь у популяризації екскурсійних можливостей свого рідного краю. 

Автори курсу

Ольга Олексіївна Тарасенко

Підрозділ

Кафедра історії України,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Ольга Олексіївна Тарасенко

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0