Історія Києва

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Виникнення Києва як міста за археологічними та писемними  джерелами. Київ як політичний та культурний центр середньовічної Русі. Київ у політичних і соціокультурних процесах ранньомодерної доби. Київське бароко. Київська інтелігенція в українському національно-культурному русі ХІХ ст. Становище Києва під час Першої світової війни. Місто як осередок Української революції 1917–1921 рр. Соціально-економічний та культурний розвиток міста в умовах радянського тоталітарного режиму. Інтелігенція Києва доби «Розстріляного Відродження» (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.). Київ під час Другої світової війни. Київський дисидентський рух. Роль столиці в історії незалежної України. Традиції міського самоврядування. Історична топографія Києва. Культурно-мистецькі пам’ятки Києва, музейна, архівна та бібліотечна спадщина в ньому. Проблеми охорони київських пам’яток історії та культури.

Мета курсу

Формування системи знань про місце і роль Києва в історії України. З’ясування значення Києва в політичній історії України, розкриття особливостей соціальних процесів у місті та характеристика історичної топографії Києва, дослідження київських археологічних і культурно-мистецьких пам'яток.

Програмні результати навчання

Набуття знань з теоретико-методологічних засад історичної урбаністики (міської історії) та київської локальної специфіки історичних процесів.

Автори курсу

Євген Аркадійович Ковальов

Підрозділ

Кафедра історії України,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Євген Аркадійович Ковальов

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0