Естетика

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Серед гуманітарних наук естетика посідає особливе місце – вона активно впливає на формування чуттєвої культури людини. Розглядаються різні аспекти естетичної і художньої діяльності. Особливу увагу приділено теорії та історії мистецтва, зокрема, художнім епохам і напрямам у мистецтві минулого, а також мистецькій практиці  ХХ – ХХІ  ст.  Розглядаються сфери проявів естетичного в житті сучасного суспільства - формування і розвиток естетичного ставлення до дійсності у сучасної  людини. Серед тем, що пропонуються - естетика середовища, естетика людської поведінки та людських стосунків, мода як феномен художньої культури, технічна естетика (вплив технічної діяльності на естетичне ставлення людини до дійсності, основні прояви зв’язку естетичного та технічної діяльності); поняття «дизайну» та промислової естетики; художньо-творчий потенціал людської праці; роль інформаційної культури  у виробленні творчого підходу до професійної діяльності.

Мета курсу

Мета курсу –  сформувати у студентської молоді загальні уявлення про найважливіші естетичні категорії, розкрити сутність законів краси і гармонії, теорії й практики мистецько-художньої творчості, виробити  правильне розуміння  необхідних у фаховій діяльності естетичних критеріїв та художньо-творчих методів.  

Програмні результати навчання

В результаті вивчення курсу у студентів мають сформуватися уявлення про естетику як чуттєве пізнання навколишньої дійсності, про ціннісне ставлення людини до дійсності, про категоріальний апарат естетики. Студенти мають отримати навички естетичного мислення, естетики поведінки та почуттів; аналізу тенденцій, механізмів, закономірностей сучасної соціальної та художньої практики, індивідуальної мовної поведінкової культури; основ мистецько-художньої творчості,   правильного розуміння  необхідних у фаховій діяльності естетичних критеріїв та художньо-творчих методів.  

Автори курсу

Наталія Дмитрівна Ковальчук

Підрозділ

Кафедра філософії,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Наталія Дмитрівна Ковальчук

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0