Етика спілкування і діловий етикет

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

У пропонованому курсі розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваючи складові, що формують його культуру. Спілкування розглядається як особливий вид творчої діяльності людини та загальнолюдська цінність. Поряд з теоретичним матеріалом пропонуються практичні поради, що допоможуть краще пізнати себе та інших людей. Значна увага приділяється з’ясуванню шляхів розвитку культури спілкування студентів. Передбачено аналіз конфліктних ситуацій, розробка стратегії спілкування, знаходження шляхів розв’язання конфліктів, встановлення контакту в бесіді.

Мета курсу

Мета курсу –  допомогти студентам здобути знання про філософсько-етичні та психологічні основи ділового спілкування, його норми та правила, особливості етикету в різних умовах трудової діяльності.

Програмні результати навчання

В результаті вивчення курсу студенти мають навчитися аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їх моральності та індивідуальні особливості; накреслити шляхи формування культури спілкування, становлення і самовдосконалення індивідуального стилю спілкування відповідно до етичних і психологічних норм і правил. 

Автори курсу

Наталія Дмитрівна Ковальчук

Підрозділ

Кафедра філософії,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Людмила Анатоліївна Овсянкіна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0