Історія зарубіжної та української періодики (ХVІІ-ХХ ст.)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальний курс покликаний дати студентам загальне уявлення про обставини заснування та функціонування періодичних видань в різних країнах світу, забезпечити засвоєння ними основних етапів ґенези преси та її типологічних ознак, а також допомогти їм у систематизації історичних знань про основні тенденції розвитку журналістики в світі. Найголовнішими завданнями курсу є ознайомлення студентів з: основними етапами розвитку журналістики, репертуаром, видовими особливостями української та зарубіжної преси; ступенем впливу періодичних видань на суспільно-політичне життя різних країн на різних історичних етапах

Мета курсу

Формування загальних компетентностей з історії функціонування пресових видань та інформаційних агенцій. Поглиблення основної фахової компетентності

Програмні результати навчання

Матеріали періодичної преси є важливим і цінним джерелом з історії багатьох сфер людської діяльності – політичної, соціально-економічної, культурної, наукової тощо. Високий інформаційний потенціал преси дає нам можливість дослідити події минулого, проникнути в глибини людської психології, відтворити атмосферу, «образ» певної історичної епохи. Водночас – матеріали преси є й самоцiнними, бо вони дають дослідникові можливість реконструювати певні історичні процеси, доповнюючи значною мірою свідчення архівних документів

Автори курсу

Ігор Володимирович Срібняк

Викладачі

Ігор Володимирович Срібняк

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 6 0 0 0 0 0