Логопедичний практикум. Модуль 2. Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення дітей різних нозологій. Зміст модулю 2 навчальної дисципліни «Логопедичний практикум» спрямований на формування у студентів знань про нетрадиційні методи впливу на мовленнєву діяльність дітей різних нозологій та опанування практичних навичок  використання нетрадиційних методик розвитку і корекції мовлення у корекційно-компенсаторній роботі з дітьми, які мають психофізичні порушення.

Мета курсу

Поглиблене вивчення нетрадиційних методик і технологій корекції та розвитку мовленнєвої діяльності у процесі корекційно-компенсаторної роботи з особами, які мають різні порушення мовлення; поглиблення і розширення основних фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної.

Програмні результати навчання

Оволодіння нетрадиційними методами корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення дітей з особливими освітніми потребами. Формування умінь з використання методів нетрадиційного впливу на мовленнєву діяльність дітей різних нозологій.

Автори курсу

Заєркова Наталія Віталіївна

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Викладачі

Заєркова Наталія Віталіївна, Луцько Катерина Василівна, Мороз Ольга Володимирівна, Пригода Зоряна Степанівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 0 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 24 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0