Логопедичний практикум. Модуль 2. Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення дітей різних нозологій. Зміст модулю 2 навчальної дисципліни «Логопедичний практикум» спрямований на формування у студентів знань про нетрадиційні методи впливу на мовленнєву діяльність дітей різних нозологій та опанування практичних навичок  використання нетрадиційних методик розвитку і корекції мовлення у корекційно-компенсаторній роботі з дітьми, які мають психофізичні порушення.

Мета курсу

Поглиблене вивчення нетрадиційних методик і технологій корекції та розвитку мовленнєвої діяльності у процесі корекційно-компенсаторної роботи з особами, які мають різні порушення мовлення; поглиблення і розширення основних фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної.

Програмні результати навчання

Оволодіння нетрадиційними методами корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення дітей з особливими освітніми потребами. Формування умінь з використання методів нетрадиційного впливу на мовленнєву діяльність дітей різних нозологій.

Автори курсу

Наталія Віталіївна Заєркова

Підрозділ

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Викладачі

Наталія Віталіївна Заєркова, Катерина Василівна Луцько, Ольга Володимирівна Мороз, Зоряна Степанівна Пригода

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 0 0 0