Ігрова терапія та арт-терапія в корекційній роботі з дітьми, які мають порушення розвитку

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – процес застосування методу ігрової терапії та арт-терапії в корекційній роботі з дітьми, які мають порушення розвитку. Зміст навчальної дисципліни  спрямований на формування у студентів знань про сутність ігрової та арт-терапії, концепції розвитку дитини в нормі та при дизонтогенезі, закономірності становлення ігрової та образотворчої діяльності в онтогенезі, особливості застосування методики ігрової терапії та арт-терапії в психолого-педагогічному супроводі дитини з психофізичними порушеннями.

Мета курсу

Поглиблене вивчення технологій корекційного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку. Розширення основної фахової компетентності у сфері розвитку і виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Програмні результати навчання

Оволодіння навичками застосування ігрової та арт-терапії у психолого-педагогічному супроводі дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Автори курсу

Оксана Петрівна Таран

Викладачі

Оксана Петрівна Таран

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 2 0 0 0 0