Діагностика порушень інтелектуального розвитку

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – дизонтогенез інтелектуального розвитку, методики діагностики інтелектуального розвитку. Вивчення дисципліни спрямоване на оволодіння  навичками диференційної діагностики (норма, затримка психічного розвитку, розумова відсталість).

Мета курсу

Поглиблення навичок застосування методик диференціальної психодіагностики порушень інтелектуального розвитку дитини. Розширення основної фахової компетентності у сфері діагностики і розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Програмні результати навчання

Оволодіння методиками психодіагностики інтелектуальних порушень.

Автори курсу

Оксана Петрівна Таран

Підрозділ

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Викладачі

Оксана Петрівна Таран

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 2 0 0