Діагностика порушень інтелектуального розвитку

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – дизонтогенез інтелектуального розвитку, методики діагностики інтелектуального розвитку. Вивчення дисципліни спрямоване на оволодіння  навичками диференційної діагностики (норма, затримка психічного розвитку, розумова відсталість).

Мета курсу

Поглиблення навичок застосування методик диференціальної психодіагностики порушень інтелектуального розвитку дитини. Розширення основної фахової компетентності у сфері діагностики і розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Програмні результати навчання

Оволодіння методиками психодіагностики інтелектуальних порушень.

Автори курсу

Таран Оксана Петрівна

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Викладачі

Таран Оксана Петрівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 14 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0