Блок дисциплін "ПРАВОЗАХИСНИЙ"

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Право виступає основним способом регулювання суспільних відносин і його роль сьогодні важко переоцінити. Тому майбутні фахівці з права для покращення своїх юридичних знань, умінь та навичок повинні їх поглиблювати. А це обумовлює необхідність вивчення додаткових фахових дисциплін, які висвітлюють загальні положення криміналістичної техніки, тактики і методики; техніко-криміналістичні засоби, прийоми і методи роботи зі слідами злочинів та злочинцями і іншою інформацією про обставини вчинення злочинних діянь; розгляду та вирішення життєвих ситуацій про порушення прав дитини; англомовної термінології приватного та публічного права, в акцентуванні уваги на професійному мовленні англійською мовою.  Блок дисциплін "Правозахисний" включає вивчення таких предметів:  1) Криміналістика (4 кредити) - 2 курс, 3 семестр; 2) Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (6 кредитів) - 2 курс, 3-4 семестр; 3) Захист прав дитини (4 кредитів) - 3 курс, 5 семестр; 4) Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (6 кредитів) - 3 курс, 5-6 семестр.

Мета курсу

формувати у майбутніх фахівців юридичної сфери професійні знання, уміння і навички з вирішення завдань щодо боротьби зі злочинністю, вміння висувати версії, складати плани розслідування з конкретних кримінальних справ, тактичних операцій та комбінацій; дати комплексне уявлення про права та обов’язки дитини за національними та міжнародними нормативно-правовими актами; забезпечити студентів необхідними для успішного проходження екзамену ILEC знаннями, зокрема юридичною термінологією англійською мовою, уміннями і навичками англомовного спілкування у ситуаціях професійного характеру; виховувати впевненість у необхідності висувати переконливі заперечення стосовно аргументів опонента.

Програмні результати навчання

- використовувати рекомендації окремих криміналістичних методик при розкритті, розслідуванні та попередженні конкретного виду злочину; - володіти особливостями особистісних, соціальних, культурних, політичних прав дитини, вміти застосовувати набуті правові знання щодо захисту прав дітей; - використовувати мовленнєві навички, необхідні для роботи юристів в англомовному середовищі, а саме, ведення переговорів, складання документів, спілкування із клієнтами.

Автори курсу

Бойчук Дмитро Валерійович, Кушевська Наталя Миколаївна, Обловацька Наталія Олександрівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Бойчук Дмитро Валерійович, Заверуха Юлія Григорівна, Кушевська Наталя Миколаївна, Обловацька Наталія Олександрівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

081.00.01 Право

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (20) 6 4 6 4 0 0
Години (600)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 2
Максимальна кількість 25 1 2