Блок дисциплін "ПРАКТИЧНО-ПРАВОВИЙ"

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Підвищення ролі права в громадянському суспільстві слугує необхідності розширення і поглиблення підготовки майбутніх правничих кадрів, озброєних не лише основними юридичними курсами, а й дисциплінами, які поглиблять їх кругозір в юридичній сфері. А це, в свою чергу, обумовлює необхідність вивчення предметів, в яких буде розкрито основні положення про нормативно-правове регулювання дошкільної, загальної середньої, позашкільної та вищої освіти; охарактеризовано техніко-криміналістичні засоби, прийоми і методи роботи зі слідами злочинів, іншою інформацією  про злочинну діяльність. Є потреба й в опануванні англомовною термінологією приватного та публічного права, конституційного права, комерційного права, підприємницького права, кримінального права, немайнового права, податкового права, трудового права та права Європейського Союзу. Блок дисциплін  "Практично-правовий" включає вивчення таких предметів:1) Освітнє право (4 кредити) - 2 курс, 3 семестр; 2) Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (6 кредитів) - 2 курс, 3-4 семестр; 3) Криміналістика (4 кредити) - 3 курс, 5 семестр; 4) Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) (6 кредитів) - 3 курс, 5-6 семестр.

Мета курсу

формувати професійні компетенції з освітнього права, криміналістики для застосування набутих навичок до конкретних життєвих ситуацій майбутньої професійної діяльності; забезпечити студентів необхідними знаннями для успішного проходження екзамену ILEC, зокрема юридичною термінологією англійською мовою, уміннями і навичками англомовного спілкування у ситуаціях професійного характеру; розвивати вміння обґрунтовувати власну правову позицію; виховувати впевненість у необхідності висувати переконливі заперечення стосовно аргументів опонента.

Програмні результати навчання

- грамотно тлумачити норми освітнього законодавства; - використовувати рекомендації окремих криміналістичних методик при розкритті, розслідуванні та попередженні конкретного виду злочину; - використовувати мовленнєві навички з англійської мови, необхідні для роботи юристів в англомовному середовищі, а саме, ведення переговорів, складання документів, спілкування із клієнтами; - вміти вирішувати ситуаційно-правові завдання. 

Автори курсу

Бойчук Дмитро Валерійович, Кушевська Наталя Миколаївна, Обловацька Наталія Олександрівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Байталюк Ольга Михайлівна, Бойчук Дмитро Валерійович, Заверуха Юлія Григорівна, Кушевська Наталя Миколаївна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

081.00.01 Право

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (20) 6 4 6 4 0 0
Години (600)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 2
Максимальна кількість 25 1 2