Професійне вдосконалення з народно-сценічного та класичного танцю

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Дисципліна практична, комплексна, буде вивчатися протягом 6 семестрів, включає три  змістові модулі: Модуль 1: Віртуозна та трюкова техніка.  Даний модуль розрахований на 18 кредитів, передбачає вивчення дуетно-сценічного танцю, віртуозних рухів класичного танцю та пальцевої техніки; віртуозної та трюкової техніки народно-сценічного танцю. Модуль 2:  Постановка концертних номерів з народно-сценічного танцю. Даний модуль розрахований на 20 кредитів, передбачає вивчення українського народного танцю, основ стилізації народного танцю, вивчення технічних принципів та інструментаріїв, що використовуються в процесі обробки рухів народного танцю. Опанований навчальний матеріал буде основою для підготовки концертних номерів з народно-сценічного  танцю, що сприяє розвитку творчого мислення та виконавської майстерності в рамках сценічної діяльності. Модуль 3. Постановка концертних номерів з класичного танцю. Даний модуль розрахований на 14 кредитів, передбачає вивчення неокласичного танцю та формування репертуару на техніках класичного танцю, вивчення варіацій з балетів та авторських хореографічних композицій.  

Мета курсу

Професійне вдосконалення виконавської майстерності студентів шляхом поглибленого вивчення різних стилів та напрямків сучасного хореографічного мистецтва

Програмні результати навчання

Практичне застосування набутих знань та навичок під час виконавської та балетмейстерської діяльності.

Автори курсу

Медвідь Тетяна Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра хореографії,
Інститут мистецтв

Викладачі

Боровик Тетяна Василівна, Грек Володимир Анатолійович, Єфанов Дмитро Володимирович, Копієвський Олег Дмитрович, Михалевич Тетяна Петрівна, Сабірова Камілла Муратбеківна

Призначення

(Бакалавр)

024.00.01 Хореографія (за видами)

Період навчання

2-й рік, 3-й рік, 4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (52) 1 8 10 14 9 10
Години (1560)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 32 1 2