Професійне вдосконалення з сучасного та бального танцю

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Дисципліна практична, комплексна, буде вивчатися протягом 6 семестрів, включає три  змістові модулі: Модуль 1: Техніки сучасної хореографії.  Даний модуль розрахований на 21 кредит, передбачає вивчення техніки джаз-модерн, контемпорарі,  популярних та масових форм танцю (джаз-фанк, хіп-хоп, вакінг, вог, хаус), основи стилізацію народного танцю. Опанований навчальний матеріал буде основою для підготовки концертних номерів з сучасного танцю, що сприяє розвитку виконавської майстерності у сценічній практиці, активізації творчого мислення та індивідуального бачення в процесі постановки хореографічного твору. Модуль 2: Танцювальна та контактна імпровізація. Даний модуль розрахований на 11 кредитів, передбачає оволодіння навичками традиційної танцювальної імпровізаціі з використанням класичного танцю та вільної пластики (за М.Фокіним); дунканівської імпровізації від внутрішнього настрою; постмодерністської імпровізації У. Форсайта з деконструктивними експериментами; контактної імпровізації С. Пекстона – імпровізації з партнером, імпровізації звільнення,  вивчення  базових понять роботи в парі, основних технічних та практичних підходів до виконання підтримок. Акцентується увага на поняттях ваги тіла, гравітації, інерції та силових компонентах  виконання сучасних підтримок. Модуль 3. Спортивний бальний танець.  Даний модуль розрахований на 20 кредитів Передбачає вивчення методики виконання європейського стандартизованого та латиноамериканського  бального танцю, програми D, C, B класів, вивчення особливостей складання танцювальних комбінацій відповідно до вікової категорії та класу танцювання, вивчення методичних та практичних аспектів виконання технічно-складних елементів бального танцю, специфіки складних обертів та підтримок для роботи в парі, використання варіативних прийомів споріднених технік танцю.

Мета курсу

Професійне вдосконалення виконавської майстерності студентів шляхом поглибленого вивчення різних стилів та напрямків сучасного хореографічного мистецтва. 

Програмні результати навчання

Практичне застосування набутих знань та навичок під час виконавської та балетмейстерської діяльності.

Автори курсу

Грек Володимир Анатолійович

Підрозділ

Кафедра хореографії,
Інститут мистецтв

Викладачі

Вєтринська Анна Валеріївна, Грек Володимир Анатолійович, Калачик Євгенія Іванівна, Коростельова Марія Дмитрівна, Кравчук Оксана Іванівна

Призначення

(Бакалавр)

024.00.01 Хореографія (за видами)

Період навчання

2-й рік, 3-й рік, 4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (60) 3 10 12 16 9 10
Години (0)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 16 1 1
Максимальна кількість 32 1 2