Правознавство

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Навчальна дисципліна присвячена вивченню: основ держави і права; конституційного права України; основ адміністративного права та конкретних стягнень за вчинення правопорушень; основ кримінального права та покарань за вчинення злочинів; загальних засад цивільного права, отримання спадщини у спадок, порядку укладання договорів; основ сімейного права, порядку укладання та розірвання шлюбу, умов шлюбного контракту; основ трудового права України, умов працевлаштування, робочого часу та часу відпочинку; розгляду та вирішенню життєвих ситуацій у різних галузях права.

Мета курсу

Розширення знань студентів з основних галузей права; ознайомлення з провідними правами та обов’язками громадянина; формування самостійного мислення та власної оцінки норм нормативно-правових актів національного та міжнародного законодавства, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності та особистого життя; виховувати впевненість у необхідності дотримання правових норм.

Програмні результати навчання

- знання загальних положень основних галузей права України; - знання основних нормативно – правових актів, які регулюють сферу майбутньої професійної діяльності; - вміння користуватися правовими актами та юридичною літературою; - вміння здійснювати правовий аналіз конкретних суспільних відносин та самостійно класифікувати їх відповідно до конкретної галузі права.

Автори курсу

Обловацька Наталія Олександрівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Байталюк Ольга Михайлівна, Баклан Олег Володимирович, Обловацька Наталія Олександрівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 40 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 175 7 0