Майстерні спічрайтингу та копірайтингу

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Курс містить відомості, необхідні для всебічного виховання особистості незалежно від віку та фаху, може вивчатися в будь-якому семестрі. Зміст курсу: Майстерня спічрайтингу Майстерня копірайтингу

Мета курсу

Набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок розробки й оформлення інформаційних матеріалів у сфері реклами та зв’язків з громадськістю для досягнення максимального комунікаційного ефекту, впровадження прийомів креативу, оволодіння відповідним методичним інструментарієм досягнення комерційної ефективності на шляху просування виробленого продукту. Ознайомлення студентів із базовими принципами та технологіями копірайтингу в рекламному та PR середовищах, з правилами креативних технологій; формування навичок написання кваліфікованих рекламних та PR текстів; вивчення основних законів, правил та вимог написання ефективних рекламного та PR текстів; ознайомлення зі структурою, складом та побудовою рекламного та PR текстів; ознайомлення з основними засобами здійснення впливу на аудиторію за допомогою тексту.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: базові принципи та технології копірайтингу та спічрайтингу в рекламному та PR середовищах, з правилами креативних технологій; формування навичок написання кваліфікованих текстів; вивчення основних законів, правил та вимог написання ефективних публічних промов; основні засоби здійснення впливу на аудиторію за допомогою тексту.

Автори курсу

Вернигора Світлана Миколаївна, Гусак Ольга Петрівна, Нетреба Маргарита Миколаївна

Підрозділ

Кафедра реклами, зв`язків з громадкістю,
Інститут журналістики

Викладачі

Вернигора Світлана Миколаївна, Гусак Ольга Петрівна

Призначення

(Бакалавр)

061.00.03 Видавнича справа та редагування

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 10 14 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 16 14 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 30 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0