Промоція проектів на blockchаin платформі

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

В рамках дисципліни ви дізнаєтесь про основи технології Blockchain, PR просування проектів, створених за допомогою цієї технології, ICO проекти

Мета курсу

Надати знання про технологію Blockchain, оволодіти технікою PR промоції проектів, навчитися створенню власних Blockchain проектів та їх промоції.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати: основи технології Blockchain; вміти:  розробити PR просування проектів, створених за допомогою цієї технології, промоцію ICO проектів.

Автори курсу

Шиян Віктор Олександрович

Підрозділ

Кафедра реклами, зв`язків з громадкістю,
Інститут журналістики

Викладачі

Шиян Віктор Олександрович

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 48 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 48 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 50 2 0