Майстерні спічрайтингу і копірайтингу

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Курс розраховано для студентів, які бажають оволодіти основами написання рекламних і PR текстів для просування об’єкту реклами або PR будь-якої сфери, прийомами креативу та інструментами впливу на цільову аудиторію, а також сформувати навички написання ефективних текстів для публічних виступів різної специфіки.

Мета курсу

Ознайомлення з сучасними теоретико-практичними основами копірайтингу та  спічрайтингу як різновиду  рекламної та PR-діяльності.   Набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок розробки й оформлення матеріалів у сфері реклами та зв’язків з громадськістю для досягнення максимального комунікаційного ефекту, впровадження прийомів креативу, оволодіння відповідним методичним інструментарієм досягнення комерційної ефективності на шляху просування виробленого продукту, а також ознайомлення з діяльностю спічрайтера та основни етапами підготовки та написання спічрайтерського тексту.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: базові принципи та технології копірайтингу та спічрайтингу в рекламному та PR середовищах, з правилами креативних технологій; формування навичок написання кваліфікованих текстів; вивчення основних законів, правил та вимог написання ефективних публічних промов; основні засоби здійснення впливу на аудиторію за допомогою тексту.

Автори курсу

Вернигора Світлана Миколаївна, Гусак Ольга Петрівна, Нетреба Маргарита Миколаївна

Підрозділ

Кафедра реклами, зв`язків з громадкістю,
Інститут журналістики

Викладачі

Вернигора Світлана Миколаївна, Гусак Ольга Петрівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 10 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 16 14 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 30 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0