Промоція малого і середнього бізнесу

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Курс розраховано для студентів, які бажають сформувати навички написання ефективних текстів для публічних виступів різної специфіки, навчитись застосовувати традиційні та онлайн методи просування малого та середнього бізнесу

Мета курсу

Формування загальних компетентностей студентів. Проаналізувати зміст діяльності спічрайтера; дослідити основні етапи підготовки та написання спічрайтерського тексту, його різновиди; сформувати навички консалтингу керівників з публічної комунікаційної діяльності.  Ознайомлення з сучасними теоретико-практичними основами спічрайтингу як різновиду PR-діяльності.  

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти застосовувати традиційні та онлайн методи просування малого та середнього бізнесу.

Автори курсу

Ужанська Тетяна Іллівна

Підрозділ

Кафедра реклами, зв`язків з громадкістю,
Інститут журналістики

Викладачі

Ужанська Тетяна Іллівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 2 2 0 0 0
Години (0)
Лекції 0 10 10 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 20 20 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 2 2 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 28 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0