PR у соціальних мережах

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Курс розраховано для студентів, які бажають бути компетентними у питаннях функціонування соціальних онлайн-мереж (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter); володіти майстерністю створення, збирання та поширення інформації у соціальних мережах; організовувати та проводити івенти у соціальних мережах.

Мета курсу

Вивчення сучасних технологій роботи у соціальних мережах в форматі SMM (social media marketing). Надати знання щодо специфіки та особливостей функціонування сучасних соціальних мереж (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter) та навчити працювати на створення та промоцію іміджу особи,  бренду комерційного проекту, політичної персони, проводити рекламні та PR-кампанії.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: створювати промоцію персони, бренду комерційного проекту, політичної установи тощо у соціальних мережах (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter).

Автори курсу

Олександр Васильович Курбан

Підрозділ

Кафедра реклами, зв`язків з громадкістю,
Інститут журналістики

Викладачі

Олександр Васильович Курбан

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0