Анімація в рекламі

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Курс покликаний сформувати знання та вміння в області комп'ютерної анімації як високоефективної технології створення рекламного контенту.

Мета курсу

Оволодіти технологіями створення  інтерактивних зображень, анімації, трансформацій, навігацій, різних flash-уявлень, презентацій, анімаційних роликів допомогою AdobeAnimate CC. ·      Вивчити класифікацію і тенденції анімації в сучасній рекламної комунікації; ·      Оволодіти основними поняттями, принципами та методами комп'ютерної анімації; ·      Вивчити технології і засоби створення анімації в рекламних роликах. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:призначення і можливості програми Adobe Animate CC; основні елементи інтерфейсу програми; способи створення анімації в програмі; етапи створення ролика; види анімації; властивості основних графічних форматів (SWF, BMP, GIF, JPEG, WMF); вміти: створювати і модифікувати зображення; редагувати об'єкти; створювати анімаційний ролик; застосовувати різні ефекти при створенні анімації; користуватися інструментами малювання: імпортувати анімаційний контент; писати, редагувати та тестувати сценарії.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: призначення і можливості програми Adobe Animate CC; основні елементи інтерфейсу програми; способи створення анімації в програмі; етапи створення ролика; види анімації; властивості основних графічних форматів (SWF, BMP, GIF, JPEG, WMF); вміти: створювати і модифікувати зображення; редагувати об'єкти; створювати анімаційний ролик; застосовувати різні ефекти при створенні анімації; користуватися інструментами малювання: імпортувати анімаційний контент; писати, редагувати та тестувати сценарії.

Автори курсу

Нетреба Маргарита Миколаївна

Підрозділ

Кафедра реклами, зв`язків з громадкістю,
Інститут журналістики

Викладачі

Нетреба Маргарита Миколаївна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 061.00.01 Журналістика

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 4 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 52 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 30 1 0