Сексологія та статеве виховання

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Зміст дисципліни складається із логічно структурованих блоків теорії та практики здійснення статевого виховання дітей різного віку та просвіти з таких питань їх батьків, з урахуванням особливостей психосексуального розвитку особистості на всіх вікових етапах, факторів, які впливають на нього, порушень та патологій такого розвитку, проявів сексуальності людини.

Мета курсу

Поглиблення здатності до створення здоров’язберігаючого простору

Програмні результати навчання

Формування мотиваційної, когнітивної та практичної складових готовності до здійснення статевого виховання дітей різного віку та просвіти з таких питань їх батьків

Автори курсу

Журавель Тетяна Василівна

Викладачі

Журавель Тетяна Василівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 2 2
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0