Сексологія та статеве виховання

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Зміст дисципліни складається із логічно структурованих блоків теорії та практики здійснення статевого виховання дітей різного віку та просвіти з таких питань їх батьків, з урахуванням особливостей психосексуального розвитку особистості на всіх вікових етапах, факторів, які впливають на нього, порушень та патологій такого розвитку, проявів сексуальності людини.

Мета курсу

Поглиблення здатності до створення здоров’язберігаючого простору

Програмні результати навчання

Формування мотиваційної, когнітивної та практичної складових готовності до здійснення статевого виховання дітей різного віку та просвіти з таких питань їх батьків

Автори курсу

Тетяна Василівна Журавель

Викладачі

Тетяна Василівна Журавель

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 2 2