Семіотика в рекламі

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Практикум передбачає вивчення системи символів і знаків, яка склалася в результаті культурно-історичного розвитку людства, та використання набутих студентами знань в рекламній діяльності та видавничій справі.

Мета курсу

Можливість застосовувати набуті знання в роботі з рекламними та видавничими проектами, користуючись світоглядними концепціями в галузі символіки та знаків. Дати додаткові знання, необхідні для поглиблення фахової компетентності спеціаліста в галузі реклами та видавничої справи, здатного забезпечити конкурентоспроможний рівень діяльності рекламної агенції та видавництва.

Програмні результати навчання

Після завершення практикуму майбутні фахівці отримають можливість застосовувати набуті знання в роботі з рекламними та видавничими проектами, користуючись тими світоглядними концепціями в галузі символіки та знаків, які створило людство протягом історичного розвитку культури, естетики та духовності. Обізнаність молодого фахівця з особливостями системи символів і знаків гарантує вищий рівень творчої реалізації рекламних та видавничих проектів, посилює спроможність якісної реалізації проектних завдань, уможливлює генерування нових ідеї у професійній сфері.

Автори курсу

Тарас Вікторович Полковенко

Підрозділ

Кафедра видавничої справи та редагування,
Інститут журналістики

Викладачі

Роман Васильович Ярошенко

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0