Медіарілейшнз

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Метою вивчення дисципліни є: вивчення специфіки роботи PR-відділів із засобами масової інформації;  навчитися створювати інформаційні приводи і створювати  прес-релізи, готові до публікації; навчитися організовувати прес-заходи й оцінювати їх ефективність; навчитися аналізувати роль різноманітних каналів розповсюдження інформації для різноманітних цілей і завдань організації; знати різні методи управління зв’язками зі ЗМІ й організації роботи відділів медіарілейшнз; на практиці навчитися налаштовувати зв’язки із журналістами, організовувати заходи для преси і писати тексти для ЗМІ.

Мета курсу

Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати інформацію із різних джерел, поширювати повідомлення, необхідні для вирішення професійних завдань. Здатність грамотно будувати комунікацію, враховуючи мету і ситуацію спілкування.  Здатність створювати письмові тексти для публікації у ЗМІ, здатність організовувати і проводити прес-заходи.

Програмні результати навчання

Уміння використовувати певну інформацію для управління зв’язками зі ЗМІ; застосовувати знання для написання прес-документів, організації прес-заходів, встановлення контактів з пресою; оцінювати ринок ЗМІ для написання текстів для преси та для організації прес-заходів; оцінювати ефективність роботи відділів медіарілейшнз.

Автори курсу

Тетяна Сергіївна Єжижанська

Підрозділ

Кафедра видавничої справи та редагування,
Інститут журналістики

Викладачі

Роман Васильович Ярошенко

Призначення

(Бакалавр)

061.00.03 Видавнича справа та редагування

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0