Сучасні форми музично-театральної діяльності

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Завданнями курсу є: -     ознайомлення з сучасними формами та жанрами музично-театральної діяльності (перформанси, акції, шоу, фестивалі, тощо); -      виховати емоційну чутливість до творів різних видів мистецтв;   -     ознайомити з організаційними та методичними основами роботи над створенням шоу-програм; -     пробудити інтерес до самостійного створення та компіляції форм музично-театральної галузі; засвоїти теоретичні терміни і поняття, які необхідні під час роботи з читецьким матеріалом.

Мета курсу

Мета курсу «Сучасні форми музично-театральної діяльності» - ознайомити студентів з особливостями музично-театрального процесу в Україні та у світі; розвинути їх вміння аналізувати сучасні форми музично-театральної діяльності, допомогти зрозуміти зв’язок між творами мистецтв, зокрема, музичного та театрального; розвинути вміння спрогнозувати розвиток музичного театру в Україні. language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA'> оформлення музично-концертних заходів, а також збудження творчої фантазії студентів.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення курсу студенти мають знати: - основні форми та жанри музично-театральної діяльності; - специфічні ознаки диференціації музичних жанрів; - історію розвитку пост модерну; - правила та методику сценічно-виконавської майстерності під час роботи із аудиторією; - теоретичні терміни, які необхідні під час роботи з читецьким колективом та самостійною підготовкою до мовного виступу. вміти: -   відрізняти  між собою сучасні форми музично-театральної діяльності; -   створювати новітні жанри; -   аналізувати теорії жанрів кіно-музики і музики до театральних вистав; -   виявляти складові синтетичної художньої цілісності; застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.

Автори курсу

Денис Володимирович Дикий

Підрозділ

Кафедра академічного та естрадного вокалу,
Інститут мистецтв

Викладачі

Денис Володимирович Дикий

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0