Сценічне оформленя та звукорежисура музично-концертних заходів

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Курс надає студентам необхідні знання з теорії та методики сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних заходів, сприяє засвоєнню основних термінів та понять, методів та принципів сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних заходів різних культурно-дозвіллєвих форм, сприяє усвідомленню суті і функцій сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних заходів, його місця у системі організації музично-видовищних культурно-дозвіллєвих заходів. Завдання курсу: -         опанування знань і  умінь, необхідних  для  втілення сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних та театралізованих заходів, шоу-програм, концертів; -         формування досвіду емоційного і свідомого ставлення до сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних та театралізованих заходів, шоу-програм; -         оволодіння досвідом творчої діяльності в галузі сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних заходів у вокально-виконавській діяльності.

Мета курсу

Курс «Сценічне оформлення та звукорежисура музично-концертних заходів» формує практичні навички, вміння грамотного та коректного сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних заходів, а також збудження творчої фантазії студентів.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні принципи сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних заходів; порядок розробки сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних заходів; фахові вимоги до представників творчих професій; специфіку сценічного середовища театралізованої вистави; методику сценічного оформлення різних форм виконавської діяльності. Усвідомлення знань з: - основних принципів звукового оформлення музично-концертних заходів; - фахових вимог до представників творчих професій; - основних музичних жанрів, форми, стилів і напрямків, виразних та зображальних можливостей музики, шумів та їх класифікації; основних вимог і принципів підбору матеріалу до будь-якої форми театралізованого заходу; - видів і жанрів музичних творів, стильових напрямків музичного мистецтва; - специфіки звукового середовища театралізованої вистави; технології музично-режисерського аналізу; - методики музичного оформлення різних форм сценічної діяльності; - вибудування послідовності розробки звукового оформлення музично-концертних заходів. Вміти: аналізувати тематику та “мову” сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних заходів; визначити основні елементи роботи над сценічним оформленням та звукорежисурою музично-концертних заходів від задуму до кінцевого втілення; визначати предмет сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних заходів; використовувати практичні навички сценічного оформлення та звукорежисури музично-концертних різноманітних заходів; провести теоретичний аналіз своєї роботи; в яскравій художній формі створити оригінальний режисерський задум майбутньої постановки; реалізувати свій задум в постановочному процесі, де сценічне оформлення грає важливу роль; монтувати художній матеріал різних форм і жанрів в цілісній театралізованій постановці; застосовувати в постановочній діяльності при декоративно-художньому оформленні новітні технології. Здатність до самореалізації та розкриття особистісного творчого потенціалу, професійного лідерства та успіху, самоосвіти і самовдосконалення.

Автори курсу

Дмитро Анатолійович Лєвіт

Підрозділ

Кафедра академічного та естрадного вокалу,
Інститут мистецтв

Викладачі

Дмитро Анатолійович Лєвіт

Призначення

(Бакалавр)

025.00.02 Сольний спів

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0