Практикум з українського багатоголосного співу

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку формування загальних компетентностей студентів вказаної спеціальності. Завдання курсу: ознайомитиіз розмаїттям форм та жанрів української народної музики; удосконалити диригентсько-виконавські навички. В процесі вивчення курсу студенти засвоюють музично-теоретичні терміни і поняття, які необхідні під час роботи з народно-пісенним матеріалом.

Мета курсу

Курс «Практикум з українського багатоголосного співу» покликаний ознайомити студентів з організаційними та методичними основами роботи з народним хоровим колективом, сформувати практичні вміння та навички написання власних гармонізацій.

Програмні результати навчання

Усвідомлення основних форм та жанрів українського музичного фольклору; знання низки різножанрових народних хорових пісень, історії дослідження та класифікацію Вітчизняної етнічної музики; правила та методику диригентсько-виконавської майстерності під час роботи із фольклорним колективом; музично-теоретичні терміни, які необхідні під час роботи з хоровим коллективом. Здатність до написання гармонізацій народних пісень; виконання народних хорових пісень; диригування фольклорним ансамблем; написання 3-х, або 4-х голосних гармонізацій українських народних пісень. Вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.

Автори курсу

Лідія Петрівна Макаренко

Підрозділ

Кафедра академічного та естрадного вокалу,
Інститут мистецтв

Викладачі

Лідія Петрівна Макаренко

Призначення

(Бакалавр)

025.00.02 Сольний спів

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0