Монетизація медіа

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Практикум передбачає вивчення та опрацювання різновидів комерційних текстів із подальшою монетизацією отриманих знань. Студенти дізнаються, як співпрацювати із замовниками (приватні та бренди), створювати промо-сторінки, оцінювати власні тексти та розробляти стратегію просування “під ключ”. 

Мета курсу

Показати студентам способи дистанційного заробітку, навчити створювати та редагувати комерційні тексти. Поглибити знання студентів про різновиди онлайн текстів, показати способи взаємодії з брендами та потенційною цільовою аудиторією. 

Програмні результати навчання

Після завершення практикуму майбутні фахівці отримають можливість застосувати набуті знання в роботі з рекламними та видавничими проектами, співпрацювати з потенційними замовниками та сформувати портфоліо спеціаліста-копірайтера, а також монетизувати набуті знання.

Автори курсу

Олена Олександрівна Заніздра

Підрозділ

Кафедра журналістика та нових медіа,
Інститут журналістики

Викладачі

Олена Олександрівна Заніздра

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

035.01.01 Українська мова та література; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0