Медіа-арт

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Дисципліна спрямована на формування навичок культурного осмислення реалістичної дійсності та медіареальності, на формування відчуття стилю та побудови композиції, на роботу з візуально-графічними формами комунікації, фотографією. 

Мета курсу

Формування інформаційно-комунікативної компетентності, свідомого сприймання інформації, формування культурно-когнітивних компетентностей, навиків роботи з візуальною інформацією, технологіями дизайну. 

Програмні результати навчання

Студент має знати основні поняття: культура, медіакультура, медіареальність, візуально-графічна комунікація, фотомистецтво, фотожурналістика; уміти: створювати та працювати з різними формами візуально-графічних комунікацій, здійснювати фотографування тощо.

Автори курсу

Андрій Сергійович Сніжко

Підрозділ

Кафедра журналістика та нових медіа,
Інститут журналістики

Викладачі

Аліна Леонідівна Лісневська

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 081.00.01 Право; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0