Телережисура

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Дисципліна спрямована на вивчення основ телережисури та формування у студентів навичок володіння програмами для монтажу: Adobe Premiere та Sony Vegas Pro.

Мета курсу

Засвоєння прийомів і методів роботи телевізійного режисера. 

Програмні результати навчання

Оволодіння навичками редагування ТБ-матеріалів

Автори курсу

Аліна Леонідівна Лісневська

Підрозділ

Кафедра журналістика та нових медіа,
Інститут журналістики

Викладачі

Мар'яна Степанівна Ангелова

Призначення

(Бакалавр)

061.00.01 Журналістика

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0