Постановка голосу

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Дисципліна спрямована на формування фахових навичок володіння голосом для опанування роботи теле та радіоведучого.

Мета курсу

Розкрити теоретичні засади ораторського мистецтва, висвітлити методику красномовства в журналістиці, виробити у студентів навички використання власного голосу і мовлення в журналістській діяльності. 

Програмні результати навчання

Формування фахових навичок володіння голосом

Автори курсу

Аліна Леонідівна Лісневська

Підрозділ

Кафедра журналістика та нових медіа,
Інститут журналістики

Викладачі

Григорій Григорович Южда

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0