Основи зйомки та монтажу відеопродукту

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Дисципліна спрямована на формування у студентів уявлення про поняття «монтаж» як  художній метод мислення та творення екранного продукту, ознайомлення  з методикою та правилами відкритої та закритої відеозйомки,  принципами, виразними та технічними можливостями відеомонтажа, формування уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 

Мета курсу

Формування  блоку медіакомпетенцій, пов’язаних з технічним аспектом  виробництва відеопродукту, формування навиків роботи з аудіовізуальною інформацією динамічного відеокадру, технологіями зйомки та роботи в монтажній програмі 

Програмні результати навчання

Студент має знати правила та принципи використання виразних можливостей відеомонтажа в роботі автора екранного твору, технічне забезпечення виробництва цілісного відеопродукту (тележурналістські жанри),  технічного втіленні задуму екранного твору за допомогою програми відеомонтажу Adobe Premiere

Автори курсу

Аліна Леонідівна Лісневська

Підрозділ

Кафедра журналістика та нових медіа,
Інститут журналістики

Викладачі

Андрій Костянтинович Михайлик

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

022.00.02 Графічний дизайн; 035.01.01 Українська мова та література; 061.00.01 Журналістика; 291.00.01 Суспільні комунікації

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0