Основи ювелірного мистецтва

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – практика ювелірної справи

Мета курсу

Розширення базової фахової компетентності (за спеціальністю)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати знання та навички з теорії та практики ювелірної справи, ознайомитися з основними техніками художньої обробки металу

Автори курсу

Олександра Володимирівна Барбалат

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва ,
Інститут мистецтв

Викладачі

Олександра Володимирівна Барбалат

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0