Основи художньої кераміки

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – техніки художньої кераміки

Мета курсу

Поглиблення базової фахової компетентності (за спеціальністю)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати основи з теорії та практики художньої кераміки та скла, практичні навички роботи з глиною

Автори курсу

Володимир Вікторович Хижинський

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва ,
Інститут мистецтв

Викладачі

Володимир Вікторович Хижинський

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0