Психологія сім`ї

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань про: шлюб і сім’ю в Україні, функції, типи та структуру сімей, зміст подружніх стосунків; фактори стабільності шлюбу і сім’ї; роль подружньої сумісності в підтримці стабільності шлюбу;  значення батьківського впливу на розвиток особистості.

Мета курсу

Формування у студентів професійної (педагогічної) компетентності (освітня, психологічна, дидактична, дослідницька, рефлексивна) щодо змісту подружніх стосунків (типи сімей, їх функцій, динаміка подружніх взаємин тощо); змісту, форм, методів роботи педагога з сім’єю; формування готовності майбутнього педагога до співпраці з родинами вихованців; оволодіння студентами основними методами, прийомами і техніками психолого-педагогічного консультування батьків; виховання у майбутніх педагогів культури взаємодії з родинами.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: формування міцних подружніх стосунків; критичного осмислення інформації про стилі сімейного виховання; надання консультативної допомоги щодо розв'язання проблем сім'ї та виховання дітей; застосування теоретичних знань у професійно-педагогічній діяльності.

Автори курсу

Євген Борисович Антипін

Підрозділ

Кафедра педагогіки та психології,
Педагогічний інститут

Викладачі

Євген Борисович Антипін, Анна Анатоліївна Пасічник

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 3 0 0 0