Проектування мультимедійного середовища навчального закладу

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування в студентів умінь добирати і розробляти мультимедійні засоби для розвитку дітей: дидактичні ігри і вправи, мультфільми, web-квести, сайти, блоги, буктрейлери за допомогою різних комп’ютерних програм та Інтернет-сервісів. 

Мета курсу

Формування готовності студентів педагогічних спеціальностей до проектування мультимедійного середовища закладу дошкільної освіти та  початкової школи.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: визначення потреб у мультимедійному супроводі освітнього процесу закладу дошкільної освіти та початкової школи; розробки і застосування мультимедійних дидактичних засобів (ігор і вправ, відео  та мультфільмів, буктрейлерів, сайтів і  блогів тощо); творчого використання мультимедійних технологій у професійній діяльності.

Автори курсу

Леся Валентинівна Куземко, Ірина Михайлівна Новик

Підрозділ

Кафедра педагогіки та психології,
Педагогічний інститут

Викладачі

Леся Валентинівна Куземко, Ірина Михайлівна Новик

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 3 3 0 0 0 0