Арт-терапія та психологія кольору

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – знайомство і практичне навчання арт-терапевтичним методикам розвитку особистості. У предметі подаються практики самопізнання, творчого розкриття, особистісного росту, власного оздоровлення різними формами і методами арт-терапії. А також властивості кольору, вплив кольору на людину, та кольорова психодіагностика з практичним застосуванням.

Мета курсу

Формування загальних компетентностей (інформаційної, загальнокультурної, комунікативної, художньо-творчої, мистецтвознавчої)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент буде мати поняття і опанує можливості художньо-творчої самореалізації і духовно-естетичного самовдосконалення; розширення художньо-естетичного досвіду, збагачення емоційно-почуттєвої сфери; формування комунікативних якостей.  А також властивості кольору, вплив кольору на людину, та кольорова психодіагностика з практичним застосуванням.

Автори курсу

Людмила Миколаївна Волкова

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва ,
Інститут мистецтв

Викладачі

Людмила Миколаївна Волкова

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0