Історія і символіка боді-арту та татуювань народів світу

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – татуювання народів світу як багатофункціональний декор тіла. Подається історичний огляд мистецтва татуювання від доби заліза (скіфські поховання) й аборигенів Океанії, до татуювань Якудзи (Японія) і молодіжних субкультур Європи та США. Аналізуються особливості художньої мови (колорит, композиція) і символіка зображень. 

Мета курсу

Формування загальних  компетентностей (світоглядної, художньо-творчої)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни у студента буде сформовано знання про художній рівень татуювань народів світу, а також розуміння адекватного естетичного аспекту прикрашання тіла.

Автори курсу

Ольга Володимирівна Коновалова

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва ,
Інститут мистецтв

Викладачі

Ольга Володимирівна Коновалова

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0