Мистецтво українського художнього скла та фарфору-фаянсу

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – поняття вітчизняного мистецтва художніх силікатів. Розглядатимуться особливості розвитку гутного скла, кришталевого, дзеркального; техніки венеційської нитки, міллє-фіорі; український високий фаянс і фарфор у посудних та скульптурних формах, вивчатимуться елементи орнаментальних і сюжетних композицій декорування скла та фарфору-фаянсу. Практичні заняття з вивчення «білого золота» та реномового скла розраховані на студентів  мистецьких спеціальностей

Мета курсу

Формування загальних  компетентностей (загальнопрофесійної, художньо-творчої)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати знання про формотворення, типи декору та техніки оздоблення класичного художнього скла та фарфору-фаянсу, практичні навички зі створення фасонів та орнаментальних декоративних композицій для високохудожніх тонкої кераміки і скла, оволодіє базовими поняттями культури елітарного «білого золота» і скла 

Автори курсу

Ольга Володимирівна Школьна

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва ,
Інститут мистецтв

Викладачі

Ольга Володимирівна Школьна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0