Технологія ед’юнтейменту в мистецькій освіті

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Однією з перспективних технологій навчання у сучасній системі освіти є «ед’юнтеймент», який впевнено завойовує український науковий простір. Саме слово «edutainment» утворилося шляхом поєднання англійських слів «education» (пер. укр. – освіта, освіченість, культура) та «entertainment»  (пер. укр. – розвага, вистава; видовищний, розважальний). Таким чином, у самому слові ед’юнтеймент закладено його суть – «Освіта+Розвага».     Комунікаційна стратегія «ед’юнтеймент» є доказом того, що телебачення, крім того, що є джерелом розваг та інформації, також є ресурсом  корисного  знання. «Ед’юнтеймент» — це засіб освіти без обмежень у темах та напрямах за допомогою медіа- та поп-культури, з використанням популярної розважальної форми. «Ед’юнтеймент-стратегія» — це використання розваги як комунікаційної практики з метою стратегічного поширення повідомлень для соціального маркетингу індивідуальної поведінки або ж артикуляції масштабних соціальних змін силами самого суспільства. «Ед’юнтеймент» використовує популярні медіа та поп-культуру з метою освіти, навчання аудиторії та сприяння соціальним змінам у позитивному напрямі.  «Ед’юнтеймент» широко використовується у повсякденному житті і за межами телебачення: наприклад, коли викладач з метою збереження уваги своїх студентів урізноманітнює лекцію наочними прикладами, слайдами, відео- та аудіоматеріалами, анекдотами, цікавими історіями тощо; або, ще приклад – дедалі популярнішими нині стають вебінари – інтернет-семінари – які поєднують пізнавально-освітню інформацію з розважальними елементами з метою втримання глядача перед екраном монітору; або, численні приклади проведення публічних лекцій у кафе та барах.

Мета курсу

Підготовка компетентного конкурентоспроможного фахівця. Вивчення дисципліни спрямоване на розширення загальних компетентностей.

Програмні результати навчання

Готовність підвищувати рівень власної фахової компетентності засобами саморозуміння, самопізнання, саморефлексії, самоосвіти і самовдосконалення.

Автори курсу

Ольга Миколаївна Олексюк

Підрозділ

Кафедра теорії та методики музичного мистецтва,
Інститут мистецтв

Викладачі

Ольга Миколаївна Олексюк

Призначення

(Бакалавр)

025.00.02 Сольний спів

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0