Історія української еміграції та діаспори

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

характеристика найбільших центрів зарубіжної україніки (займаються дослідженням еміграції) в Україні та за кордоном. Аналіз понять: «еміграція», «мігрант», «біженець», «людина без громадянства», «діаспора», «інтернування», «економічна, політична, академічна еміграція». Міжнародне право щодо емігрантів та правове становище українців за кордоном. Передумови для першої хвилі еміграції українців у другій половині ХІХ ст., поселення в США та Канаді. Характеристика причин еміграції українців до країн Європи після національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Політична, військова, культурницька, наукова, освітня еміграція в країнах Європи у 1920–1939 рр.: основні центри, економічне та правове становище, види та форми діяльності. Українські вищі навчальні заклади та наукові інститути у Європі. Характеристика українських еміграційних організацій в країнах Європи в роки Другої світової війни. Українські осередки в Ді-Пі таборах (таборах для переміщених осіб) в західних зонах Німеччини та Австрії в 1945–1955 рр. Політична, наукова та культурницька еміграція українців у США, Канаді, країнах Західної Європи: структура та діяльність Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі, Наукового товариства Тараса Шевченка в США, ОУП «Слово» тощо. Внесок українських закордонних організацій в правозахисний рух – Світовий конгрес вільних українців. Спорт за кордоном: основні напрями, організації, видатні спортсмени. Український молодіжний рух за кордоном: Пласт (скаути) та мережа студентських товариств. Значення та діяльність еміграційних осередків після здобуття Україною незалежності.

Мета курсу

ознайомити студентів із створенням та діяльністю українських еміграційних осередків у світі.  

Програмні результати навчання

розкрити причини еміграції українців; проаналізувати діяльність еміграційних груп та організацій; з’ясувати внесок еміграційних осередків та окремих осіб у світовий розвиток культури, освіти, науки, спорту, військової справи та міжнародних відносин.

Автори курсу

Олена Анатоліївна Гуменюк

Підрозділ

Кафедра історії України,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Олена Анатоліївна Гуменюк

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0