Соціальна робота з особами, залученими до секс-бізнесу

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Зміст дисципліни складається із логічно структурованих блоків теорії та практики здійснення соціальної роботи з особами, залученими до секс-бізнесу, зокрема передбачається ознайомлення студентів з особливостями явища секс-бізнесу в Україні; причинами залучення до секс-бізнесу дітей та молоді; психо-соціальними особливостями та потребами такої категорії осіб; специфікою організації та надання їм соціальних послуг.

Мета курсу

Поглиблення здатності до створення здоров’язберігаючого простору

Програмні результати навчання

Формування мотиваційної, когнітивної та практичної складових готовності до здійснення соціальної роботи з особами, залученими до секс-бізнесу

Автори курсу

Журавель Тетяна Василівна

Викладачі

Журавель Тетяна Василівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 0 0 3
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0