Художнє оформлення книги

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

На меті роботи у межах цієї навчальної дисципліни - формування здатностей створювати художнє оформлення книги, оволодіння базовими навичками створювати макет, володіти шрифтами, основами калліграіфії, знати побудову книги, типи ілюстрацій та способи їх створення 

Мета курсу

Розвиток художньо-естетичного бачення загальної форми книги та поєднання каліграфії з ілюстративним матеріалом

Програмні результати навчання

Знання вимог до оформлення книги; технологію створення книжкового блоку, вміння створювати високохудожні та дизайнерські розробки макету книги, ілюструвати її

Автори курсу

Світлана Вікторівна Стрельцова

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва ,
Інститут мистецтв

Викладачі

Світлана Вікторівна Стрельцова

Період навчання

3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0