Міжнародні екзамени з англійської мови

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Зміст дисципліни базується на процесі ознайомлення та підготовки до складання міжнародних тестів із загальної англійської мови FCE (First Certificate in English), CAE (Cambridge Advanced English) відповідно до системи Кембриджських міжнародних тестів та міжнародних тестів з академічної англійської мови (IELTS, TOEFL). Курс передбачає ознайомлення із форматом тестів та процедурою тестування, підготовку за різними напрямами, передбаченими структурою тестів, включаючи розвиток видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо, аудіювання) та оволодіння системою мови (Use of English).

Мета курсу

Мета курсу – розширення/формування загальних компетентностей, підготувати студентів до складання міжнародних екзаменів FCE, САЕ, IELTS, TOEFL, ознайомити студентів з форматом і процедурою складання міжнародних стандартизованих тестів з англійської мови загального та академічного спрямування.

Програмні результати навчання

В результаті закінчення курсу студенти повинні: - оволодіти рівнем B2 і B2+ загального та академічного спрямування; - розуміти основні ідеї чітких повідомлень літературного стилю мовлення з різної тематики, які зазвичай виникають в професійному контексті, під час навчання та дозвілля; - вміти спілкуватися в більшості ситуацій, котрі можуть виникнути в країні мови, що вивчається; - складати зв’язне повідомлення на певні теми, що цікавлять; - описувати враження, події, сподівання, викладати плани на майбутнє; - розуміти загальний зміст складних текстів на абстрактні та конкретні теми, у тому числі вузькоспеціальні та наукові тексти; - говорити достатньо швидко і спонтанно, що дозволить спілкуватися з носіями мови без особливих ускладнень з обох сторін; - здійснювати чіткі та докладні повідомлення на різноманітні теми, викладати свій погляд на основну проблему, демонструвати переваги та недоліки різних думок.

Автори курсу

Дмитро Валентинович Ольшанський

Підрозділ

Кафедра англійської мови,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Дмитро Валентинович Ольшанський, Світлана Володимирівна Соколовська

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0