Гендерна педагогіка (6 курс)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Мета курсу

вдосконалення світоглядної та громадянської компетентності

Програмні результати навчання

Знання про сутність основних концепцій гендерної педагогіки; особливості розвитку гендерної теорії в українській педагогіці; вміння підбирати комплекс оптимальних методів для здійснення діагностики гендерної культури школярів; володіння навичками діагностики методів статево-рольового виховання та оцінювання тенденції його розвитку

Автори курсу

Викладачі

Ольга Володимирівна Мельниченко, Людмила Юріївна Петрухан

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0